UTBILDNINGAR

Att ta körkort på vår Trafikskola

För att ta körkort måste du uppfylla följande grundkrav

 1. Att du är minst 16 år för övningskörning och 18 år för förarprovet.
 2. Att du är bosatt i Sverige.
 3. Att du har körkortstillstånd.
 4. Genomfört riskutbildning den s.k. risk ettan.
 5. Genomfört riskutbildning på halkbana,
 6. Bromma och Tullinge halkbana i Stockholm
 7. Efter att du har genomfört utbildningen på trafikskolan gör du förarprovet (kunskapsprov och körprov).

Vägen till ditt körkort

De flesta av eleverna på trafikskolan tar sina körkort i Stockholm och genom vårt ordinarie utbildningsprogram.
Steg för steg kan din utbildning ungefär se ut på följande sätt:

 1. Du besöker vår trafikskola och tillsammans ordnar vi med ditt körkortstillstånd, Du får allmän information.
 2. Vi diskuterar en lämplig schemaläggning med tanke på dina eventuella förkunskaper och disponibel tid för utbildningen i enlighet med dina önskemål.
 3. Introduktion av teoriundervisningen, Utbildningskontroll på vår trafikskola.
 4. Bokning och genomförande av körlektioner, Landsvägskörning, halkkörning och eventuell mörkerkörning under den senare delen av körutbildningen.
 5. Förarprov (kunskapsprov och körprov) hos Transportstyrelsens Förarprovskontor.
 6. Väldigt få av eleverna på vår trafikskola misslyckas med proven.
 7. Du har ditt körkort.

Du kan naturligtvis välja att endast köra körlektioner på vår trafikskola som ett komplement om du övningskör privat eller välja att lägga upp din utbildning på det sätt du önskar.

Ta kontakt med oss på trafikskolan – så att vi kan hjälpa dig med de papper och ansökningshandlingar som behövs.

Vår trafikskola hjälper dig med ditt körkortstillstånd.

Du ansöker genom att beställa hem blanketten körkortstillstånd med hälsodeklaration från Transportstyrelsen.
Blanketten innehåller en hälsodeklaration och ett intyg om syn prövning, Syntestet som kan göras hos en optiker( Glöm inte att ta med dig blanketten ,så att optikern kan fylla i syntest-delen) samt glasögon eller linser om du använder detta.

Ansökan skickar du till Transportstyrelsen som behandlar den efter att du betalt in avgiften för körkortstillstånd.
Körkortstillståndet skickas hem till dig när allt är registrerat och godkänt, Tillståndet är giltigt i 5 år .

Förarprovet

Förarprovet är det slutgiltiga steget innan du får ditt körkort. Det är uppdelat i två test, kunskapsprov och körprov.

Kunskapsprov

Vid provtillfället måste du kunna legitimera dig. Du kommer även att fotograferas, därför bör du vara där ca: 30 minuter innan ditt prov börjar.
Kunskapsprovet på Vägverket består av 65 frågor plus 5 testfrågor, vilka är till för utvärdering och räknas inte in i provresultatet.
Tiden är 50 minuter och för att bli godkänd krävs minst 52 rätt. Provet görs på dator och endast ETT alternativ per fråga är rätt.

Våra elever som använder sig av trafikskolans teoriböcker och genomgår vår teoriutbildning klarar i princip alltid kunskapsprovet på vägverket.

Teorilektioner på vår trafikskola

Teoriundervisningen bedrivs på kvällstid varje torsdag kl. 18.00 och slutar cirka kl. 20.00.

Körprov

Körprovet är ungefär 45 minuter inkl. körning i och utanför tätort och du ska även kunna göra en säkerhetskontroll av fordonet.

För att göra provet måste du ha genomfört kunskapsprovet och ha genomgått obligatoriska riskutbildningar samt ta med dig legitimation. Du kan låna bil från vår trafikskola, Trafiklärare kan följa med dig till uppkörningen när han bestämmer.

Du får besked direkt om du klarat provet eller inte och som godkänd får du genast ett körkortsbevis som gäller som temporärt körkort. De flesta av eleverna på vår trafikskola blir godkända på körprovet vid första försöket. Ditt riktiga körkort kommer på posten inom några dagar.

Tidsbokningen på vår körskola

På vår trafikskola bokar vi körlektioner tre veckor framåt. Varje sista fredag på månaden sätter trafikskolan upp en ny månad som då blir bokningsbar. Därmed är det fritt fram för dig att ringa till körskolan och boka tider för den nya månaden. Det gäller att ringa så tidigt som möjligt om du bara har möjlighet att ta körlektioner vid vissa tider.

SAAD Trafikskolan Södertälje använder sig av detta system eftersom vi på trafikskolan har kommit fram till att det medför rättvisa möjligheter för våra befintliga elever samtidigt som nya elever också har möjlighet att få körtider.

Alla körlektioner ska förskottsbetalas innan körlektionen genomförs.
På de körlektioner som betalas i efterhand läggs det till en avgift på 50 kr Per körlektion.
Avbokning av körlektion skall ske senast dagen före innan klockan 13.00

 

Taxiförarlegitimation

Taxikurs på SAAD Trafikskolan Södertälje

För att få köra taxi yrkesmässigt krävs det att man har taxiförarlegitimation. Kraven på yrkeskunnande uppfylls genom att du blir godkänd på ett teoretiskt Transportstyrelsen ställer följande krav innan du kan ta Taxi legitimation.

 1. Du ska vara 21 år
 2. B körkort måste du ha haft i minst 2 år i följd eller inneha D körkort (busskort).
 3. Uppfylla vissa medicinska krav (läkarintyg krävs).
 4. Du får inte vara dömd för vålds eller sexualbrott.
 5. Du måste bli godkänd på Transportstyrelsens Taxilegitimationsprov.

En Intensiv Taxikurs hos SAAD Trafikskola Södertälje innebär:

Att du lär dig allt du behöver kunna för att klara de tre obligatoriska proven hos Vägverket

 1. Kartläsning
 2. Säkerhet och beteende
 3. Lagstiftning
 • Att du själv går igenom datorfrågor
 • I kursavgiften ingår material, föreläsningar, fika. frågor på de områden vi har gått igenom på kursen.

Steg för steg

Såväl det teoretiska som det praktiska provet beställer du tid för hos Trafikverket, tel. nr 0771-17 18 19. Boka i tid!

 • Du går vår kurs och gör proven hos Trafikverket, det teoretiska provet på Trafikverket gör du på dator och består av tre delprov. du kan välja att göra alla samma dag eller att dela upp dem, bilen som du använder vid körprovet för taxiförarlegitimation ska vara en personbil som är tillförlitlig ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Bilen ska vara registrerad i Sverige och vara utrustad med manuell växellåda, bilens tjänstevikt ska vara lägst 1 200 kg och totalvikten högst 3 500 kg, den ska vara utrustad med huvudstöd och godkända bilbälten i framsätena samt krockkudde. Om du inte har egen bil vid körprovet, kan du låna en bil av Vägverket mot avgift. Uppge detta vid bokningen av körprov för taxiförarlegitimation.

Du får endast avlägga körprovet om du visar upp ett giltigt körkort med behörighet B, antingen svenskt eller utfärdat i en annan EES-stat.

 • När du har blivit godkänd på de taxiförarlegitimation teori ska proven, gör duett körprov hos Trafikverket. körprovet linkar uppkörningen för B- körkort. du får råd och tips inför körprovet i kursmaterialet.
 • Eftergodkända prov gör du en läkarundersökning.
 • vi gör en ansökan om taxiförarlegitimation till Transportstyrelsen.
 • Du får ett inbetalningskort från Transportstyrelsen på 1200 att de ska göra din Taxi legitimation .du skickar också in ett fotografi på dig själv.
 • Två veckor senare får du ditt inplastade Taxiförarlegitimation.
Delprov Område Antal frågor godkänt Provtid
Delprov 1  Lagstiftning 50 34 50 min
Delprov 2  Kartläsning och Säkerhet & beteende 70 48 50 min
         
         

 

Starta eget Taxiföretag

Vi har lärarledda lektioner två gångar i veckan.

Vi uppdaterar kursmaterialet flera gånger, kursmaterialet är fokuserat på att både klara de fyra proven på Vägverket och att praktiskt kunna tillämpa kunskaperna i ditt företag. Språket i kursmaterialet är enkelt. alla ska förstå och kunna lära sig det snabbt och enkelt (finns förklaring på Arabiska språk).

Våra studenter får godkänt på Vägverketsprov vid första försöket, men om du inte klarar proven på Vägverket får du gå om hela eller delar av kursen utan extra kostnad!

Vi har många studenter varje månad varför vi kan hålla nere priset.

Krav för att få starta eget taxiföretag

 •  Du måste klara fyra prov på Trafikverket ( Juridik, Ekonomi, Tekniska normer och Fallstudier ).
Delprov Område     Antal frågor   Godkänt   
Delprov 1    Juridik 23 12 45 min
Delprov 2 Företagsledning och ekonomisk ledning av ett företag 23 12 45 min
Delprov 3 Tekniska normer, driftsförhållanden och trafiksäkerhet 23 12 45 min
Delprov 4 Fallstudier – ett tillämpningsprov 20 9 120 min

 

 •  Du får inte vara dömd för grova brott de senaste 3-5 åren. du får inte vara satt i konkurs, ha näringsförbud eller ha obetalda skulder.

Följ oss gärna i våra andra digitala kanaler:

Rosenlundsvägen 14,
152 40 Södertälje

Mån – Tor : 11:00 – 19:00

         Fre : 11:00 – 17:00

         Lör : 11:00 – 14:00

 

 

 

info@saadtrafikskola.se

Telefon : 08  550 320 30

Mobil : 076 085 18 31